петък, 22 януари 2010 г.

непротивоконституциователствувайте

Днес са приели новия закон за манифестациите, събранията и протестите. Според родната ни конституция, чл. 43, ние, гражданите на Република България, имаме право да се събираме "мирно и без оръжие на събрания и манифестации." Какви правила и регулации трябва да се спазват при това, остава (за съжаление!) в ръцете на депутатите в Народното събрание:

"(2) Редът за организиране и провеждане на събрания и манифестации се определя със закон. "

Е, от 21 януари 2010 (каква хубава дата са си избрали само!) вече не може да се протестира в района около Народното събрание, Министерския съвет и президентството, както и в непосредствена близост до военни обекти. Май много им станаха протестите през последните 2 години, та са решили да си осигурят спокойствие? Чудя се как мога да уважавам родните ни "народни представители" - всъщност уважава ли ги някой?...